Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

WNIOSEK ON-LINE O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W SZCZYTNIE

Ze względu na ochronę danych osobowych prosimy o podanie danych potrzebnych wyłącznie do kontaktu z Państwem i ustalenia terminu badania predyspozycji do nauki w szkole muzycznej. Wszystkie pozostałe dane niezbędne do zapisania dziecka do szkoły znajdują się w dokumencie Wniosek w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie. Prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku i złożenie go w sekretariacie.

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Imię i nazwisko matki/ojca/opiekuna prawnego
Numer telefonu
Adres e-mail
Na jaki instrument dziecko się zgłasza? (wymienić trzy wg kolejności zainteresowania)
Czy posiada instrument (jaki?)
Czy rodzice zobowiązują się by dziecko systematycznie uczęszczało na wszystkie lekcje w szkole muzycznej?
Czy z chwilą rozpoczęcia nauki przez dziecko, rodzic zobowiązuje się (w ciągu I-półrocza) do kupna instrumentu?
Skip to content