Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Osiągnięcia i sukcesy uczniów naszej szkoły w roku 2013/2014

 

Dyplom wyróżnienia I stopnia na IX Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie
otrzymał ucz. Kamil Zawadzki. Przygotowanie mgr Iwona Malinowska-Bartko – 07-07.06.2014

 

Dyplom wyróżnienia I stopnia na IX Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie
otrzymała ucz. Antonina Jakubowicz. Przygotowanie mgr Iwona Malinowska-Bartko – 07-07.06.2014

 

Dyplom wyróżnienia II stopnia na IX Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie
otrzymała ucz. Wiktoria Barszcz. Przygotowanie mgr Iwona Malinowska-Bartko – 07-07.06.2014

 

Dyplom wyróżnienia na XVI Festiwalu Pianistycznym im. Izy Garglinowicz w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
otrzymał ucz. Maksymilian Konwerski. Przygotowanie mgr Elżbieta Żotkiewicz – 22 luty 2014

 

Dyplom wyróżnienia na XVI Festiwalu Pianistycznym im. Izy Garglinowicz w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
otrzymał ucz. Adam Twardzik. Przygotowanie mgr Ewa Wieczyńska – 22 luty 2014

 

Dyplom wyróżnienia na Ponadwojewódzkim Konkursie Monograficznym
z Audycji Muzycznych w Olsztynie, pt.: „Życie i twórczość Edwarda Griega, w 170 rocznicę urodzin kompozytora”
otrzymała ucz. Milena Ceberek. Przygotowanie mgr Maria Otap. – listopad 2013

 

Daria NartonowiczMaria Rogala uzyskały wynik bardzo dobry
na Makroregionalnych Przesłuchaniach Duetów Fortepianowych Szkół Muzycznych I stopnia,
organizowanych przez CEA w Warszawie. Przygotowanie mgr Elżbieta Żotkiewicz. – listopad 2013

 

Aleksandra Pankiewicz – Dyplom Laureata
w VII Warmińskio-Mazurskim Festiwalu Fletowym w Olsztynie, grupa II,
Przygotowanie mgr Piotr Cichowski – 3 marca 2013

 

Osiągnięcia i sukcesy uczniów naszej szkoły w ubiegłych latach:

 

I miejsce ucz. Katarzyny Bil na I Warmińsko –
Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie;

 

II miejsce ucz. Magdaleny Kuźmińskiej na I Warmińsko –
Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie;

 

II miejsce ucz. Katarzyny Bil na II Warmińsko –
Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka;

 

III miejsce ucz. Magdy Bruderek i ucz. Sabiny
Brakonieckiej na II Warmińsko – Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka;

 

Wyróżnienie uczennic: Eweliny NowakowskiejKatarzyny
Sitarskiej na I Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Olsztynie;

 

III miejsce ucz. Eweliny Nowakowskiej na II Festiwalu
Muzyki Akordeonowej;

 

Wyróżnienie w VIII międzynarodowym Konkursie Młodych Instrumentalistów „Krok do Mistrzostwa
w Ełku uzyskała uczennica: Żaneta Smulska.
Przygotowanie mgr Piotr Cichowski.

 

Dylom Laureata w IV Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Fletowym w grupie II
w Olsztynie uzyskała uczennica: Renata Kaczyńska
Przygotowanie mgr Piotr Cichowski.

 

Laureatami III Festiwalu Fortepianowego w Olsztynie
zostali uczniowie: Agnieszka Sintek, Wojciech WawrzynkiewiczDaniel Pamrowski.
Uczniowie ci otrzymali dyplom: za I miejsce ucz. Wojciech Wawrzynkiewicz; ucz.
Agnieszka SintekDaniel Pamrowski – wyróżnienie;

 

Wyróżnienie na III Festiwalu Muzyki Akordeonowej w
Olsztynie uzyskali uczniowie: Ewelina Nowakowska, Daniel Cudnoch Kwintet Akordeonowy.

Laureatką IV Festiwalu Fortepianowego w Olsztynie
została ucz. Katarzyna Zaręba,
która otrzymała wyróżnienie;

 

Wyróżnienie na IV Festiwalu Muzyki Akordeonowej
uzyskali uczniowie: Katarzyna Sitarska, Paweł KozłowskiKwintet Akordeonowy;

 

Laureatami V Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Olsztynie
został ucz. Paweł Kozłowski i Kwintet Akordeonowy;

 

Laureatami na VI Festiwalu Pianistycznym w Olsztynie
zostali: Monika ŁukasiakWiktor Łachmański uzyskując wyróżnienie;

III miejsce ucz. Adam Bruderek na Konkursie Skrzypcowym
Uczniów Szkół Muzycznych I-go stopnia Polski Północnej
w Gdyni;

 

Dyplom Wyróżnienia na IV Regionalnych Przesłuchaniach
Gitarowych uczniów szkół muzycznych I-go st. w Zambrowie dla ucz. Pauliny Kacprzak;

 

Dyplom Wyróżniania na IV Regionalnych Przesłuchaniach
Gitarowych szkół muzycznych I-go st. w Zambrowie dla ucz. Magdaleny Lenarciak;

 

I miejsce ucz. Kamili Jasińskiej na IX
Makroregionalnych Przesłuchaniach Instrumentów Dętych w Olecku;

 

Laureatem I miejsca na Regionalnych Przesłuchaniach
Uczniów klas Skrzypiec w Grajewie został ucz. Adam Bruderek;

 

Dyplom Wyróżnienia na III Regionalnych Przesłuchaniach
Gitarowych w Zambrowie uzyskał ucz. Arkadiusz Paszko;

 

Nagrodę Wyróżnienia na VI Festiwalu Muzyki
Akordeonowej  w Olsztynie otrzymali
ucz. Kozłowski Paweł Cudnoch Daniel;

 

Laureatem Wyróżnienia na Regionalnych Przesłuchaniach
uczniów klas Skrzypiec i Altówki w Olsztynie została ucz. Alicja Olkowska;

 

Dyplom Wyróżnienia na VII Festiwalu Pianistycznym w
Olsztynie uzyskała ucz. Monika Łukasiak;

 

Laureatem Wyróżnienia na Regionalnym Przesłuchaniu
klas Akordeonu w Augustowie został ucz. Bartłomiej Zuba;

 

Dyplom Wyróżnienia na Regionalnym Przesłuchaniu
uczniów klas instrumentów dętych w Gołdapi uzyskała ucz. Gabriela Kaźmierczak;

 

ureatami na VII Festiwalu Muzyki Akordeonowej w
Olsztynie zostali uczniowie: Maksymilian Wróbel, Paweł Kozłowski  i Bartłomiej Zuba a także
Kwintet Akordeonowy otrzymując dyplom Wyróżnienia za piękną grę;

 

Dyplom Laureata III miejsca na X Makroregionalnych
Przesłuchaniach Instrumentów Dętych w Olecku uzyskała ucz. Marta Grodź, która
także uzyskała Wyróżnienie na Regionalnych Przesłuchaniach Instrumentów Dętych
w Łomży;

Laureatką II miejsca na VI Warmińsko – Mazurskim
Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie została ucz. Michalina Archacka;

 

Dyplom Wyróżnienia na VIII Miedzynarodowym Konkursie
Młodych Instrumentalistów, który odbył się w Ełku uzyskała  ucz. Renata Kaczyńska;

 

Nagrodę Wyróżnienia na Makroregionalnych
Przesłuchaniach Kameralnych Zespołów Instrumentów Dętych w Iławie uzyskało Trio
Klarnetowe, które zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w Przesłuchaniach Ogólnopolskich
CEA;

 

Dyplom Wyróżnienia za piękną grę na X Festiwalu Muzyki
Akordeonowej uzyskał ucz. Mateusz Gejda;

 

Laureatem na III Regionalnym Konkursie Gitarowym w
Olsztynie został ucz. Adam Serafin, który uzyskał dyplom Wyróżnienia;

 

Tytuł Laureata za uzyskane Wyróżnienie na XIV
Festiwalu Pianistycznym im. Izy Garglinowicz w Olsztynie otrzymała ucz. Julia Młyńczak;

 

Dyplom Laureata za uzyskane III miejsce na I
Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Bajeczna Miniatura” w Elblągu przyznano
ucz. Ignacemu Stefanowiczowi;

 

III miejsce na XI Makroregionalnych Spotkaniach
Pianistycznych   w Iławie przyznano ucz.
Joannie Kozłowskiej;

 

Dyplom Laureata za uzyskane Wyróżnienie przyznano ucz.
Julii Młyńczak na XI Makroregionalnych Spotkaniach Pianistycznych w Iławie;

 

IV miejsce na VIII Warmińsko – Mazurskim Festiwalu
Młodego Skrzypka w Olsztynie przyznano ucz. Ignacemu Stefanowiczowi;

 

Dyplom Laureata za uzyskane Wyróżnienie na VIII
Warmińsko – Mazurskim Festiwalu Młodego Skrzypka w Olsztynie przyznano ucz.
Antoninie Jakubowicz.

 

Dyplom wyróżnienia na Makroregionalnych
Przesłuchaniach CEA uczniów klas skrzypiec i altówki dla uczennicy Antoniny
Jakubowicz, która decyzją Jury została zakwalifikowana do Przesłuchań
Ogólnopolskich

Skip to content