kontakt@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Julia Zawalniak – Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Maria Konwerska – Zastępca przewodniczącego

Weronika Niedźwiecka –  Sekretarz

Piotr Tomaszczyk – Członek Rady

mgr Marcin Zieliński – opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Martyna Chomuszko – Z-ca opiekuna Samorządu Uczniowskiego