sekretariat@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Aleksandra Kocenko– Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Marta Kocenko – Zastępca przewodniczącego

Emilia Chorążewicz –  Sekretarz

Jakub Dudzik– Członek Rady

mgr Marcin Zieliński – opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Martyna Chomuszko – Z-ca opiekuna Samorządu Uczniowskiego