Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

RADA RODZICÓW

Współpracę z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych oraz w programowaniu działalności merytorycznej i rozwoju szkoły wspiera Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Szczytnie

RADA RODZICÓW PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. IM. FRYDERYA CHOPINA W SZCZYTNIE NA ROK 2022/2023:

 

PREZYDIUM:

PRZEWODNICZĄCA – IZABELLA RYGIELSKA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – OLGA MATUKIEWICZ – MUSZYŃSKA

SEKRETARZ – JANUSZ ENERLICH

SKARBNIK – SYLWESTER MYŚLAK

KOMISJA REWIZYJNA:

ALDONA MARKOWSKA

ANETA ŁAŃCUCKA

MARIUSZ PAC – STAŁY WSPÓŁPRACOWNIK

Rada rodziców ukonstytuowała się podczas zebrania w dniu 3 października 2022.

 

 Adres e-mail: radarodzicow@psmszczytno.pl

 

Prosimy o dokonywanie wpłat  na rzecz Rady Rodziców przelewem na konto bankowe Rady Rodziców

Nr konta: 05 8838 0005 3001 0103 1287 0001

 

Skip to content