kontakt@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

RADA RODZICÓW

Współpracę z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych oraz w programowaniu działalności merytorycznej i rozwoju szkoły wspiera Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Szczytnie

 

 

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący – Izabella Rygielska

Zastępca Przewodniczącego – Mariusz Pac

Sekretarz – Magdalena Banach

Skarbnik – Monika Kordowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Ewelina Andraczek

Członkowie: Marek Skrajny, Anna Konwerska

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat  na rzecz Rady Rodziców w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców

Nr konta: 05 8838 0005 3001 0103 1287 0001