Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Aktualne oferty pracy w PSM

Nauczyciel instrumentu: Wiolonczela

Szanowni Państwo wiolonczeliści:

Pragniemy uruchomić klasę wiolonczeli. Zapewniamy komfortowe warunki do pracy: przestronne sale lekcyjne, salę koncertową do prezentacji osiągnięć uczniów, kompetentny i przyjazny zespół nauczycieli. Warunki finansowe zależą od stopnia awansu Nauczyciela i ilości uczniów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy (sekretariat@psmszczytno.pl) lub telefoniczny
w godz. 08:00 – 16:00.

 

Informacja o kwalifikacjach – Wiolonczela

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2021 zwalnia się w PSM I stopnia im. F. Chopina w Szczytnie posada bibliotekarza. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy (sekretariat@psmszczytno.pl) lub telefoniczny 89 624 25 09 w godz. 08:00 – 15:00.

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

Opublikowano: Dz. U. z 2014 r. poz. 784

§ 12

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia:

1) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych w zakresie bibliotekoznawstwa lub

2) studiów wyższych lub studiów wyższych zawodowych oraz która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego.

Skip to content