Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania PSM w Szczytnie w dniach 01 – 14 lutego 2021.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

oraz

Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4)

informujemy, że PSM I stopnia im. F. Chopina w Szczytnie w dniach 01 – 14 lutego 2021 r. będzie działać w trybie nauki zdalnej.

Skip to content