sekretariat@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

Zajęcia z p. Magdaleną Nurczyk

do dnia 6 lutego 2020 roku (czwartek)
NIE ODBĘDĄ SIĘ.