sekretariat@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

MISJA SZKOŁY

 •  Kształcenie uczniów na wysokim poziomie.
 •  Wyposażenie ich w umiejętności i wiedzę pozwalającą kontynuować dalszą naukę w
  szkole muzycznej II stopnia.
 •  Wychowanie człowieka do osiągnięcia życiowych celów.
 •  Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia ukierunkowane na
  poszukiwanie dobra, prawdy i piękna.
 •  Przygotowanie do uczestnictwa w popularyzowaniu kultury muzycznej w środowisku
  lokalnym.