Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

KOMUNIKAT DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. F. CHOPINA
W SZCZYTNIE W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W DNIACH 26 PAŹDZIERNIKA – 08 LISTOPADA 2020.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)

  1. Lekcje szkolne odbywać się będą w trybie zdalnym. Do prowadzenia lekcji ogólnomuzycznych będzie używana platforma Google Meet i aplikacja Classroom. Do uzyskania prawidłowego przekazu dźwięku jest konieczna przeglądarka Chrome. Zobowiązuję nauczycieli i rodziców uczniów do zainstalowania stosownego oprogramowania. Hasło wejściowe na daną lekcję będzie przekazywane bezpośrednio przez nauczyciela prowadzącego zajęcia przez wiadomość SMS w dniu poprzedzającym daną lekcję grupową.
  2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się również poprzez inny komunikator uzgodniony
    z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Zobowiązuję pp. Nauczycieli do zapisania w dzienniku elektronicznym, z jakiej formy kontaktu Państwo korzystają.
  3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pracy również z innych miejsc.
  4. W przypadku niemożności połączenia się poprzez Internet z nauczycielem, uczeń po zgłoszeniu tego problemu przez rodziców może uzyskać zgodę dyrektora na inny sposób odbycia lekcji.
  5. Lekcje dla dzieci najmłodszych będą się odbywać raz w tygodniu w budynku szkoły wg następującego porządku:
Data/dzień Klasa godzina Uczniowie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10/poniedziałek

 

02.11/poniedziałek

 

 

 

 

I/6

Grupa A

 

15:30 – 16:15

Bońkowski T.

Dajnowska M.

Dziatkowiak K.

Kulas O.

Matysiak A.

Grupa B

 

16:20 – 17:05

Muszyński O.

Niski K.

Nogal S.

Orłowska K.

Toczek J.

 

 

 

 

 

 

 

III/6

Grupa A

 

17:10 – 17:55

Barszcz K.

Cieślak P.

Dominiak N.

Dutchyn K.

Olszewska A.

Pac I.

Grupa B

 

18:00 – 18:45

Rygielska A.

Siwik F.

Steczka E.

Suski P.

Wysocka A.

Zawadzka Z.

Zawalniak L.

 

 

 

 

 

 

27.10/wtorek

 

03.11 / wtorek

 

 

 

 

 

 

 

II/6

Grupa A

 

16:30 – 17:15

 

 

 

 

 

Eustrat P.

Galicka W.

Kowalska J.

Lipka A.

Morawska H.

Pliszka O.

Rydel Ł.

Rykowska B.

Grupa B

 

17:20 – 18:05

 

 

Sieredziński J.

Ślusarczyk M.

Tomaszczyk H.

Tomaszek E.

Wojciechowska Z.

Wołczkiewicz M.

Woźniak T.

Pozostałe lekcje on-line z wykorzystaniem narzędzi
do komunikacji zdalnej podanych w pkt. 1 powyżej.

 

Uwaga: grupa A pozostawia okrycia wierzchnie w szatni,
grupa B – przed salą nr 3 na przygotowanych wieszakach.

  1. Lekcje grupowe:

Chór na terenie szkoły (sala koncertowa lub nr 3)28 października i 4 listopada:

godz. 18:00 – 18:45 – głos pierwszy

godz. 18:50 –19:35 – głos drugi

Zespół instrumentów dętych 30 października on-line. Prosimy o gotowość do kontaktu on-line z nauczycielem w czasie lekcji zgodnie z planem.

Zespół skrzypcowy –informacja zostanie podana po powrocie nauczyciela ze zwolnienia lekarskiego.

Zespół akordeonowy –prosimy o gotowość do kontaktu on-line z nauczycielem w czasie lekcji zgodnie z planem.

Wszystkim życzę zdrowia i optymizmu w tym trudnym czasie.

Z poważaniem

Anna Dramowicz

Skip to content