Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

W dniach 15 – 26 lutego 2021 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina
w Szczytnie pracuje na dotychczasowych zasadach.

z poważaniem

Anna Dramowicz

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. F. Chopina w Szczytnie

Podstawa prawna:

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MI N I ST R A E D U K A C J I N A R O D O WEJz dnia 12 sierpnia 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(publikatory: Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960, 2087oraz z 2021 r. poz. 92, 202i 283)Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

Skip to content