SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

Kinga Zęgota – Przewodnicząca Samorządu Szkolnego

Anna Sadłowska – Zastępca przewodniczącego

Wojciech Skrajny –  Sekretarz

 Ewa Krasula – Członek SU

mgr Marcin Zieliński – opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Martyna Chomuszko – Z-ca opiekuna Samorządu Uczniowskiego