sekretariat@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

KADRA NAUCZYCIELSKA

 

Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Dyrektor Szkoły – mgr Anna Dramowicz      dyrektor@psmszczytno.pl

 

 

mgr Martyna Chomuszko  – akompaniament, fortepian dodatkowy  m.chomuszko@psmszczytno.pl                 

mgr Piotr Cichowski – flet poprzeczny  p.cichowski@psmszczytno.pl

mgr Anna Dramowicz  – akompaniament, fortepian

mgr Marlena Kizel  – kształcenie słuchu, rytmika, fortepian dodatkowy, chór m.kizel@psmszczytno.pl

mgr Eugeniusz Koperski  – akordeon, zespół akordeonowy  e.koperski@psmszczytno.pl

mgr Maria Kotewicz  – akompaniament, fortepian dodatkowy  m.kotewicz@psmszczytno.pl

mgr Iwona Malinowska – Bartko  – skrzypce
i.malinowska-bartko@psmszczytno.pl

mgr Magdalena Nurczyk – gitara klasyczna  m.nurczyk@psmszczytno.pl

mgr Maria Otap – kształcenie słuchu, audycje muzyczne m.otap@psmszczytno.pl

mgr Andrzej Paszko – klarnet, saksofon, zespół instrumentów dętych  a.paszko@psmszczytno.pl

mgr Paweł Raczyński – trąbka,   p.raczynski@psmszczytno.pl

mgr Hanna Słowińska – nauczyciel bibliotekarz  h.slowinska@psmszczytno.pl

mgr  Tomasz Wawrzynkiewicz – skrzypce, zespół skrzypcowy  t.wawrzynkiewicz@psmszczytno.pl

mgr Marcin Zieliński  – akordeon   m.zielinski@psmszczytno.pl

mgr Elżbieta Żotkiewicz  – akompaniament, fortepian     e.zotkiewicz@psmszczytno.pl

 

 

 

PRACOWNICY SZKOŁY

 

Administracja:

Teresa Janczewska – główny księgowy

Patrycja Jaskułowska – specjalista d/s administracyjno – biurowych    sekretariat@psmszczytno.pl

Obsługa szkoły:

Anna Bałon

Marzena Lis

Marian Maliszewski