Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Historia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczytnie, rozpoczyna się 1 stycznia 1963r., kiedy to na wniosek Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Ministerstwo Kultury i& Sztuki podjęło decyzję o przekształceniu istniejącego Państwowego Ogniska Muzycznego w Szczytnie na Państwową Szkołę Muzyczną I-go stopnia w Szczytnie, jako szkołę rozwojową.

 

Decyzją władz miejskich, siedzibą przemianowanej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczytnie stał się niewielki budynek przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5, w którym wcześniej mieścił się zakład ślusarski. Realizacja celów nauczania i popularyzowania muzyki w naszym regionie, wymagała gruntownych zmian w działalności szkoły. Budynek szkoły był w fatalnym stanie technicznym. Na parterze budynku znajdowały się cztery sale lekcyjne, natomiast na piętrze budynku w sześciu pomieszczeniach zamieszkiwali pracujący w szkole nauczyciele.

 

W rezultacie intensywnych działań ówczesnego dyrektora szkoły Pana Tomasza Wawrzynkiewicza, wszyscy zamieszkujący w szkole nauczyciele otrzymali mieszkania na terenie miasta, a zwalniane pomieszczenia zostały przekształcone w sale lekcyjne. Sukcesywnie powiększał się też zakres pomocy naukowych. Zostały zakupione nowe instrumenty, a zwiększająca się liczba uczniów w szkole zdecydowała o potrzebie zatrudnienia liczniejszej kadry pedagogicznej. Utworzono też kolejne specjalności nauczania gry na instrumentach. Wraz z rozwojem szkoły, rosło także zapotrzebowanie na jej działalność środowiskową. Szkoła uczestniczyła nieomal we wszystkich okolicznościowych akademiach miejskich obsługując programy artystyczne.

 

Rozwój szkoły wymagał też większej bazy lokalowej, bowiem ilość sal lekcyjnych nie była wystarczająca do pełnej realizacji zadań programowych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu była rozbudowa szkoły. W latach 1989 – 1995 wybudowano „nowe skrzydło” szkoły, o trzech kondygnacjach przeznaczonych do zajęć edukacyjnych. Dotychczasowy stary i mało funkcjonalny został poddany kapitalnemu remontowi. Mimo zdecydowanej poprawy warunków lokalowych, nadal sporym utrudnieniem w działalności szkoły był brak odpowiedniej sali do prezentacji osiągnięć muzycznych i funkcjonalnej sali rytmiki. Podjęte przez dyrektora szkoły starania o pozyskanie funduszy na budowę sali koncertowej oraz sali rytmiki zostały uwieńczone sukcesem i w latach 2005 – 2008 został wybudowany drugi nowy budynek sfinansowany w całości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Artystycznej. Sala koncertowa posiada 220 miejsc siedzących, dobrą akustykę, natomiast sala rytmiki ma powierzchnię 100 m2 wraz z zapleczem sanitarnym.

 

Oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej sali koncertowej i sali rytmiki, dokonał w dniu 5 maja 2010 roku Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pan Piotr Żuchowski. To podniosłe wydarzenie w życiu szkoły odbyło się w roku międzynarodowych obchodów 200-ej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i zbiegło się z uroczystym nadaniem szkole imienia naszego wielkiego kompozytora.

Skip to content