sekretariat@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

FERIE ZIMOWE

FERIE ZIMOWE
TRWAĆ BĘDĄ
OD 20 STYCZNIA 2020
DO 02 LUTEGO 2020