sekretariat@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

Dyrektor nieobecna

Pani Anna Dramowicz będzie nieobecna w dniach 20 – 24 stycznia.