kontakt@psmszczytno.pl, tel. (89) 624 25 09

Warunki przyjęcia kandydata:

  • posiadanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
  • wiek kandydatów – od 5 do 16 roku życia;

Nauka odbywa się w dwóch cyklach kształcenia:

– do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co  najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

– do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co  najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

W obu cyklach proponujemy naukę na  instrumentach: akordeon,  gitara klasyczna, flet   poprzeczny, fortepian, klarnet, saksofon, skrzypce, trąbka.

Lekcje umuzykalniające  dla kandydatów do PSM odbędą się w dniach :

13 (poniedziałek) i 14 (wtorek) maja 2019r.

w godz. 16.00 – 16.45

(w siedzibie PSM w Szczytnie)

Badania przydatności  odbędą  się w dniach:
15 (środa) i 16 (czwartek) maja  2019r. w PSM w Szczytnie.

 

 

Szczegółowy harmonogram badania przydatności będzie podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu  lekcji  umuzykalniających.

Prosimy o sprawdzenie terminów na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeń w szkole  lub  telefonicznie dzwoniąc  do  sekretariatu szkoły tel.  89 624 25 09

 

 

Wniosek oraz regulamin rekrutacji możliwy jest do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły, w czasie trwania rekrutacji. O rozpoczęciu naboru wniosków poinformujemy na stronie internetowej.

 

Wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2019/2020 do pobrania w linku poniżej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA 

 

Informacji udziela także  sekretariat   szkoły      w  godz.  8:30  – 15:30   tel.  89 624 25 09

Serdecznie Zapraszamy