Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

Prace domowe  dla uczniów z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne na  okres zawieszenia zajęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

 Kształcenie słuchu kl. I c4- podręcznik- Nowy solfeż

 1. Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych w tonacji C-dur w kluczu wiolinowym i basowym. (przez pięć minut dziennie)
 2. Na ocenę nauczyć się  sześć(6) dowolnie wybranych ćwiczeń.
 3. Powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne poznane w kl. I.( pięć minut)
 4. Zadania praktyczne muszą być wykonywane systematycznie- codziennie i zapisane w zeszycie nutowym z datę wykonanych zadań:
 5. Ułożyć sześć ćwiczeń rytmicznych po cztery takty z zastosowaniem  poznanego metrum 2/4, 3/4, 4/4; Każdy takt powinien zawierać inny układ wartości i pauz oraz wartości z kropkami  i ligaturą (łuk łączący dwie nuty tej samej wysokości.) ( pięć minut)
 6. Do rytmów dodać dźwięki z gamy C-dur , tak żeby powstała melodia, którą następnie trzeba się nauczyć śpiewać solmizacją i literowo. ( pięć minut)
 7. Melodyjki zapisać (ołówkiem) w kluczu wiolinowym i basowym .
 8. Dla chętnych – do własnych melodii można dodać własny tekst i tak powstaną krótkie śpiewanki, które będą dodatkowo nagrodzone.
 9. Utrwalać czytanie nut w kluczy wiolinowym i basowym ( strona w Internecie dur-moll)
 10. Zapisywanie dyktand jednogłosowych w zeszycie nutowym  ołówkiem, czytelnie z zastosowaniem kaligrafii czyli zachowanie  właściwej odległości między wartościami nut. Zadania ( Inter. Melodie  Dictation lub dyktanda melodyczne -#klawiszowiec ) Najmniej sześć(6) dyktand.
 11. Dyktando ma być zapisane tak jak się słyszy (oryginał).
 12. Następnie napisane poprawnie w kluczu wiolinowym  i basowym w całości (poprawnie zapisane dyktando ukazuje się jako ostatnia prezentacja).(10 minut)

 

 

 

 

 

 

Kształcenie słuchu kl. II c4- podręcznik–  Nowy solfeż

Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych w tonacji G- dur  i e – moll w kluczu wiolinowym i basowym. ( pięć minut)

Do sprawdzenia  nauczyć się po  sześć(6) dowolnie wybranych ćwiczeń z każdej tonacji.

 1. Nauczyć się gamę B- dur i g- moll, w odmianach i  triadę.
 2. Śpiewać gamę i triadę  rytmizowaną z ułożonym przez siebie rytmem.
 3. Budować i rozpoznawać wzrokowo interwały do oktawy w górę i w dół .
 4. Rozpoznawać interwały słuchem w melodii i w oderwaniu od melodii.
 5. Budować trójdźwięki i rozpoznawać wzrokowo  i słuchowo w postaci zasadniczej w melodii, w oderwaniu od melodii oraz z dodanym rytmem.
 6. Powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne poznane w kl. II
 7. Zadania praktyczne muszą być wykonywane systematycznie,codziennie- zapisane ołówkiem w zeszycie  nutowym  i  mieć  datę wykonanych zadań .
 8. Ułożyć osiem ćwiczeń rytmicznych po cztery takty z zastosowaniem  poznanego metrum 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 ,6/8 ; Każdy takt powinien zawierać inny układ wartości i pauz oraz wartości z kropkami  i ligaturą (łuk łączący dwie nuty tej samej wysokości.)
 9. Do rytmów dodać dźwięki z gamy D-dur , tak żeby powstała melodia, którą następnie trzeba się nauczyć śpiewać solmizacją i literowo.
 10. Melodyjki zapisać (ołówkiem) w kluczu wiolinowym i basowym.
 11. Dla chętnych – do własnych melodii można dodać własny tekst i tak powstaną krótkie śpiewanki, które będą dodatkowo nagrodzone.
 12. Utrwalać czytanie nut w kluczy wiolinowym i basowym ( strona w Internecie dur-moll)
 13. Zapisywanie dyktand jednogłosowych w zeszycie nutowym  ołówkiem, czytelnie z zastosowaniem kaligrafii czyli zachowanie  właściwej odległości między wartościami nut. Zadania (str. Inter. Melodie  Dictation WWW.jameswoodwar.music.com lub dyktanda melodyczne -#klawiszowiec ) Najmniej osiem  (8) dyktand.
 14. a) Dyktando ma być zapisane tak jak się słyszy (oryginał).
 15. b) Następnie napisane poprawnie w kluczu wiolinowym  i basowym w całości (poprawnie zapisane dyktando ukazuje się jako ostatnia prezentacja)(10 min.)

Zadania wykonywać systematycznie i codziennie po 5 min. Analizować  grane  na instrumencie utwory. Zauważać z jakich interwałów zbudowany jest utwór ,czy posiada trójdźwięki i inne akordy, w jakiej tonacji jest utwór. Zwrócić uwagę na elementy  dzieła muzycznego jak dynamika, artykulacja, agogika, kolorystyka, harmonia , ciekawe  układy rytmiczne oraz melodyka.  Kto jest kompozytorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie słuchu

 1. III c4 podręcznik – Nowy solfeż

Kl. Vc6  -_podręcznik – Kształcenie słuchu dla kl. V

1.Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych w tonacji  B -dur  i g – moll  z odmianami w kluczu wiolinowym i basowym.

Do sprawdzenia  nauczyć się po  sześć(6) dowolnie wybranych ćwiczeń z każdej tonacji.

2.Nauczć  się  gamy  Es-dur i c-moll, triadę, tryton oraz D7

 1. Śpiewać gamę i triadę rytmizowaną z ułożonym przez siebie rytmem.

4.Budować i rozpoznawać wzrokowo interwały do oktawy w górę i w dół .

5.Rozpoznawać  interwały słuchem w melodii i w oderwaniu od melodii.

 1. Budować trójdźwięki oraz D7i rozpoznawać wzrokowo ,słuchowo w postaci zasadniczej  wraz z przewrotami   w melodii, w oderwaniu od melodii  i z dodanym rytmem.

7.Powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne z kl. III c4 i Vc6

8.Zadania praktyczne zapisane w zeszycie nutowym  muszą mieć datę wykonanych zadań:

a)Ułożyć osiem ćwiczeń rytmicznych   po cztery takty z zastosowaniem  poznanego metrum 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 ,6/8 ; Każdy takt powinien zawierać inny układ wartości i pauz oraz wartości z kropkami  i ligaturą (łuk łączący dwie nuty tej samej wysokości.)

b)Do rytmów dodać dźwięki w  tonacji g-moll , tak żeby powstała melodia, którą  następnie trzeba się nauczyć śpiewać solmizacją i literowo.

c)Melodyjki zapisać (ołówkiem) w kluczu wiolinowym i basowym.

d)Dla chętnych – do własnych melodii  można dodać własny  tekst i tak powstaną krótkie śpiewanki, które będą dodatkowo nagrodzone.

9.Utrwalać czytanie nut w kluczy wiolinowym i basowym ( strona w Internecie dur-moll)

10.Zapisywanie dyktand jednogłosowych  w zeszycie nutowym  ołówkiem, czytelnie z zastosowaniem kaligrafii czyli zachowanie  właściwej odległości między wartościami nut. Zadania (str. Inter. Melodie  Dictation WWW.jameswoodwar.music.com lub dyktanda melodyczne -#klawiszowiec ) Najmniej osiem(8) dyktand.

a)Dyktando ma być zapisane tak jak się słyszy (oryginał)

b)Następnie napisane poprawnie  w kluczu wiolinowym  i  basowym w całości (poprawnie zapisane dyktando ukazuje się jako ostatnia prezentacja).

Zadania wykonywać systematycznie i codziennie po 5 min. Analizować  grane  na instrumencie utwory. Zauważać z jakich interwałów zbudowany jest utwór ,czy posiada trójdźwięki i inne akordy, w jakiej tonacji jest utwór. Zwrócić uwagę na elementy  dzieła muzycznego jak dynamika, artykulacja, agogika, kolorystyka, harmonia , ciekawe  układy rytmiczne oraz melodyka. Kto jest kompozytorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie słuchu

 1. IV c4 – podręcznik – Nowy solfeż

Kl. VIc6  -_podręcznik – Solfeż elementarny dla kl. VI

1.Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych w A-dur i fis-moll z odmianami w kluczu wiolinowym i basowym.

Do sprawdzenia  nauczyć się po  sześć(6) dowolnie wybranych ćwiczeń z każdej tonacji.

 1. Nauczyć się gamy Es-dur i c-moll, triadę, tryton oraz D7
 2. Śpiewać gamę i triadę rytmizowaną z ułożonym przez siebie rytmem.
 3. Budować i rozpoznawać wzrokowo interwały do oktawy w górę i w dół .
 4. Rozpoznawać interwały słuchem w melodii i w oderwaniu od melodii.
 5. Budować trójdźwięki oraz akord D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach ,  rozpoznawać wzrokowo ,słuchowo ,  w melodii, w oderwaniu od melodii oraz z dodanym rytmem.
 6. Powtórzyć wszystkie wiadomości teoretyczne dla kl. VI

8.Zadania praktyczne zapisane w zeszycie nutowym muszą mieć  datę wykonanych zadań:

a)Ułożyć osiem ćwiczeń rytmicznych   po cztery takty z zastosowaniem  poznanego metrum 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 2/2 3/8 ,6/8 ; Każdy takt powinien zawierać inny układ wartości i pauz oraz wartości z kropkami  i ligaturą (łuk łączący dwie nuty tej samej wysokości.)

b)Do rytmów dodać dźwięki z tonacji c-moll , tak żeby powstała melodia, którą  następnie trzeba się nauczyć śpiewać solmizacją i literowo.

c)Melodyjki zapisać (ołówkiem) w kluczu wiolinowym i basowym.

d)Dla chętnych – do własnych melodii  można dodać własny  tekst i tak powstaną krótkie śpiewanki, które będą dodatkowo nagrodzone.

9.Utrwalać czytanie nut w kluczy wiolinowym i basowym ( strona w Internecie dur-moll).

10.Zapisywanie dyktand jednogłosowych  w zeszycie nutowym  ołówkiem, czytelnie z zastosowaniem kaligrafii czyli zachowanie  właściwej odległości między wartościami nut. Zadania (str. Inter. Melodie  Dictation WWW.jameswoodwar.music.com lub dyktanda melodyczne -#klawiszowiec ) Najmniej sześć (8) dyktand.

a)Dyktando ma być zapisane tak jak się słyszy (oryginał)

b)Następnie napisane poprawnie  w kluczu wiolinowym  i basowym w całości (poprawnie zapisane dyktando ukazuje się jako ostatnia prezentacja)

Zadania wykonywać systematycznie i codziennie po 5 min. Analizować  grane  na instrumencie utwory. Zauważać ,z jakich interwałów zbudowany jest utwór ,czy posiada trójdźwięki i inne akordy, w jakiej tonacji . Zwrócić uwagę na elementy  dzieła muzycznego jak dynamika, artykulacja, agogika, kolorystyka, harmonia , ciekawe  układy rytmiczne oraz melodyka. Z jakiej epoki pochodzi utwór i kto jest kompozytorem?

 

 

 

 

 

 

 

Audycje  muzyczne –zadania domowe.

Kl. II c4  i IV c6

 1. Czym jest muzyka i kto umie jej słuchać.
 2. Rodzaje muzyki.
 3. Elementy dzieła muzycznego.

4.Zasady kształtowania utworu muzycznego .

5.Muzyka ludowa

 1. Instrumenty ( obsada wykonawcza)

 Powtórzyć i utrwalić wiadomości wskazane w zagadnieniach  w podręcznik „W krainie muzyki ”od oraz skorzystać z notatek które są w zeszycie.

 Na temat muzyki ludowej są bardzo ciekawe wiadomości na stronie internetowej  Kształcenie słuchu.edu.pl  -zakładka Muzyka ludowa  Zbieracze folkloru Oskar Kolberg i inni…

 Proponuję ponadto zainteresować się własnym instrumentem i zwrócić uwagę na:

 1. Historię instrumentu
 2. Do jakiej grupy należy instrument?
 3. Poznać możliwości techniczne czyli co można wykonać na instrumencie.
 4. Budowę i cechy charakterystyczne instrumentu, np. dlaczego taką ma budowę ?
 5. Co jest ważne w instrumencie aby ładnie brzmiał gdy na nim gramy?
 6. Budowniczowie instrumentu , jak takiego fachowca nazywamy.?
 7. Kompozytorzy ,którzy tworzyli i tworzą utwory na którym grasz.

 Wiadomości znajdują się w podręczniku i również na stronach  internetowych np. Muzykoteka, Wikipedia , Cameral Music.

 

 Utwory do analizy i rozpoznania.

 1. Utwory dowolne ,które obecnie grasz ( zwrócić uwagę na metryczkę t.j

Kompozytor, nazwa utworu, w jakim tempie , jak ma zapisaną dynamikę , artykulację, melodykę. Jaki jest sposób kształtowania utworu.(zapisać w zeszycie)

2.Uczniów zobowiązuję do rozpoznawania utworów wskazanych w podręczniku „W krainie muzyki.”

 1. Utwory do rozpoznania te, które są przypisane do tematów w podręczniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. IIIc4  i Vc6

            1.Faktury muzyczne.

 1. formy polifoniczne – kanon , inwencja ,fuga.
 2. Tańce dawne suita barokowa
 3. Sonata barokowa i allegro sonatowe
 4. Muzyka absolutna i programowa.
 5. Formy instrumentalne: etiuda, scherzo, nokturn, preludium, kaprys,

    impromptu,     fantazja, rapsodia, ballada.

 1. Rondo i wariacje.

Powtórzyć i utrwalić wiadomości wskazane w zagadnieniach  w podręczniku „W krainie muzyki ” oraz skorzystać z notatek które są w zeszycie.

Utwory do analizy i rozpoznania.

 • Utwory dowolne ,które obecnie grasz ( zwrócić uwagę na metryczkę t.j

Kompozytor, nazwa utworu, w jakim tempie , jak ma zapisaną dynamikę , artykulację, melodykę. Jaki jest sposób kształtowania utworu. (zapisać w zeszycie)

 

2.Uczniów zobowiązuję do rozpoznawania utworów wskazanych w podręczniku „W krainie muzyki.”

Wiadomości znajdują się w podręczniku i również na stronach  internetowych np. Muzykoteka, Wikipedia , Cameral Music.

 

 

Kl. IVc4  i V Ic6

 1. Muzyka i jej epoki.
 2. Muzyka najdawniejszych czasów.
 3. Średniowiecze.
 4. Renesans.
 5. Barok –( suita barokowa i fuga ).
 6. Klasycyzm – (sonata, allegro sonatowe ).
 7. Romantyzm – (pieśni, poemat symfoniczny ).

Zwrócić uwagę na kompozytorów jak L. van Beethoven jego życie i twórczość, z racji Roku Beethovenowskiego oraz znać życie i twórczość   polskich  kompozytorów jak St. Moniuszko oraz F. Chopin –patron szkoły

-umieć poprawnie zapisać nazwisko i imię kompozytora, jego najbardziej znane utwory.

Powtórzyć i utrwalić wiadomości wskazane w zagadnieniach  w podręczniku „W krainie muzyki ” oraz skorzystać z notatek które są w zeszycie.

Utwory do analizy i rozpoznania.

1.Utwory dowolne ,które obecnie gram ( zwrócić uwagę na metryczkę t.j

Kompozytor, nazwa utworu, w jakim tempie , jak ma zapisaną dynamikę , artykulację, melodykę. Jaki jest sposób kształtowania utworu.(zapisać w zeszycie)

2.Uczniów zobowiązuję do rozpoznawania utworów z poszczególnych epok wskazanych w podręczniku „W krainie muzyki.”

Wiadomości znajdują się w podręczniku i również na stronach  internetowych np. Muzykoteka, Wikipedia , Cameral Music.

 

 Wszystkim uczniom życzę zdrowia i chęci pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Maria Otap

 

 

 

 

 

Skip to content