Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

KOMUNIKAT DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. F. CHOPINA W SZCZYTNIE
W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ
W DNIACH 09 – 29 LISTOPADA 2020.

 

                                                   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)

 1. Lekcje szkolne odbywać się będą w trybie zdalnym. Do prowadzenia wszystkich lekcji jest przygotowana platforma G- Suit Classroom: każdy uczeń i nauczyciel ma utworzone konto,
  z którego powinien korzystać. Dla prawidłowego przekazu dźwięku i obrazu jest konieczna przeglądarka Chrome. Zobowiązuję nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych uczniów do zainstalowania stosownego oprogramowania. Zachęcam do zatroszczenia się o dobrą jakość mikrofonów i głośników.
 2. Instrukcja korzystania z Classroom „krok po kroku” znajduje się na stronie psmszczytno.pl
 3. Pomieszczenia szkolne będą udostępnione uczniom, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w lekcjach indywidualnych z domu. W takim przypadku lekcja odbywa się
  on-line w dwóch różnych klasach szkolnych: nauczyciela i ucznia.
 4. Lekcje indywidualne można przeprowadzić również poprzez inny komunikator uzgodniony
  z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.
 5. Zobowiązuję pp. Nauczycieli do:
 6. odnotowania w dzienniku w rubryce „zadania techniczno-wykonawcze”, z jakiej formy kontaktu Państwo korzystają,
 7. dezynfekcji sal szkolnych, w których Państwa uczniowie będą przebywać podczas lekcji on-line.
 8. Pozostaje w mocy Regulamin dotyczący procedur sanitarnych.
 9. W przypadku wystąpienia problemów z przeprowadzeniem lekcji zgodnie z pkt. 1, 3 i 4
  Nauczyciele są proszeni o ich zgłoszenie drogą mailową bezpośrednio do dyrektora Szkoły.

 

 

Wszystkim życzę zdrowia i odnajdywania piękna muzyki w tym trudnym czasie.

Z poważaniem

Anna Dramowicz

Skip to content